Nieuws

CCC van Nederlandse militairen in Uruzgan

In 2007 en 2008, Nederlandse militairen,  NCOs en officieren op een missie in Afghanistan (TFU4 en PRT4) namen deel in een onderzoek naar hun indruk van de lokale bevolking van Uruzgan. Coen van den Berg (NLDA), Richard de Ridder (ICCN), Robert Gooren (CAI) and Sjo Soeters (NLDA) waren de initiatiefnemers van dit project. Analyse van de resultaten toont aan dat specifieke CrossCultural Competencies direct gerelateerd zijn aan de effectiviteit van de contacten tussen de militairen en de lokale bevolking. [CrossCultural Competence of the Dutch military in Uruzgan]

Advisering

Binnen organisaties richt ICCN zich op coaching van leidinggevenden en op organisatieontwikkeling.

ICCN heeft een 4-stappen methode voor cultuurverandering in organisaties ontwikkeld. De aanpak is met succes toegepast bij een grote zorginstelling in Nederland. [Cultuurverandering in 4 stappen]

Opleiding & Training

  • Interculturele Vaardigheden. ICCN is actief betrokken bij de voorbereiding van militairen op hun vredesmissies [ISAF, UNTSO en EUFOR]
  • De Caspian Sea Simulatie – ontworpen door Richard de Ridder en Lieven Callewaert – is de afgelopen 4 jaar ongeveer 30 keer succesvol ingezet in workshops met als centrale thema samenwerken en onderhandelen in complexe organisaties. [Flyer CSS]
  • ICCN heeft voor de Netherlands Defence Academy (NLDA) in Breda het traject ‘Interculturele competenties, vaardigheden en gedrag’ ontwikkeld.
  • ICCN verzorgt regelmatig trainingen in Intercultureel Management, onder andere voor De Baak en Nijenrode

Onderzoek

Onderzoek richt zich op factoren die succesvolle samenwerking in settings met meerdere partijen en verschillende culturen voorspellen.

  • DeRidder,R., & van de Ven, M. (2007). Hoe kunnen we mensen leren effectief samen te werken in meerpartijsituaties? Een empirisch onderzoek. [Meerpartijen Samenwerking]
  • Zijn CrossCulturele Competenties te veranderen? Recente analyses van CCCs bij Nederlandse militairen vóór en na uitzending naar Uruzgan  tonen aan, dat sommige CrossCulturele Competenties veranderen onder invloed van ervaringen in het buitenland, terwijl andere competenties relatief gelijk blijven. Dit gegeven is van groot belang voor de trainbaarheid van CCC.

Overig

De FORCE-IT62 is een instrument om persoonlijke basiscompetenties voor effectieve samenwerking met andere culturen en partijen te meten. FORCE-IT62 is een combinatie van de MPV (Jan Pieter van Oudenhoven en Karen van der Zee, Stichting Bevordering Intercultureel Contact) en de Multi-party Competence vragenlijst (Richard DeRidder, ICCN). De vragenlijst is inzetbaar voor trainingen en online beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. [deridder@iccn.nl]