Doelstelling

Intercultural Conflict Communication & Negotiation – ICCN bv – is opgericht in 1995. ICCN is een onderzoeks- advies- en opleidingsorganisatie met als doel de verbetering van communicatie en samenwerking van professionals [mensen die beroepsmatig met anderen communiceren om een bepaald resultaat te bereiken].

ICCN richt zich op:

  • Samenwerking tussen organisaties
  • Samenwerking tussen afdelingen binnen organisaties
  • Samenwerking tussen collega’s met een verschillende culturele achtergrond binnen een team
  • Communicatie, conflicthantering en onderhandelen tussen professionals, die verschillen in culturele achtergrond, opvattingen en aanpak