Onderzoek

ICCN verricht sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar interculturele communicatie, conflicten en meer-partijen samenwerking.

Interculturele communicatie

  • Effecten van opleiding/training in interculturele communicatie
  • Kwaliteit van allochtone tolken
  • Verschillen in onderhandelingsgedrag tussen culturen
  • Ontwikkeling van meetinstrumenten voor professionals m.b.t. interculturele competentie, tolkvaardigheid en (interculturele) onderhandelingskwaliteiten

Conflicten

  • Oorzaken en oplossingen van conflicten en geweld tussen personen en groepen.
  • Ontwikkeling van meetinstrumenten voor situationele conflicthantering

Meerpartijen samenwerking

  • Condities voor succesvolle meer-partijen samenwerking
  • Ontwikkeling van meetinstrumenten voor ‘Multi-party Competence’