Persoonlijke coaching

Bij persoonlijke coaching is de individuele cliënt in zijn/haar huidige werksituatie het uitgangspunt. De coach vervult een ondersteunende en spiegelende rol in de zoektocht van de cliënt naar persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en zingeving om in de eigen werksituatie beter te functioneren en/of naar ander werk over te stappen.

In een traject van maximaal 4 maanden (Intake, 6-8 sessies van 1,5 uur, Afsluiting) heeft de cliënt een actieve rol en vervult een aantal concrete opdrachten.

Als ondersteunende instrumenten hanteert ICCN o.a. de Multi-party Competence vragenlijst, het koersonderzoek met biografische opdrachten, en dilemmatraining.

Aan het eind van het traject

  • heeft de cliënt inzicht in zijn/haar belangrijkste kwaliteiten, drijfveren en valkuilen
  • voelt de client zich gesterkt om weloverwogen keuzes te maken, en
  • functioneert hij/zij beter in de huidige werksituatie of zoekt gericht naar een andere functie.

In de afgelopen jaren heeft ICCN ervaring opgebouwd met persoonlijke coaching van leidinggevenden (gezondheidszorg, onderwijs en ambtenaren) en met managers van internationale organisaties die – komend vanuit het buitenland (weer) – in Nederland gaan werken

Persoonlijke coaching is mogelijk in Nederlands, Engels, Frans.