Opleiding

Opleiding van ICCN richt zich op samenwerking tussen personen en partijen als het ingewikkeld en moeilijk wordt. Samenwerking wordt moeilijk als mensen

  • tot een aantal verschillende partijen behoren
  • een verschillende culturele achtergrond hebben
  • met elkaar communiceren in een tweede taal of via een tolk

Voor deze situaties heeft ICCN verschillende trainingsmodules ontwikkeld, uitgetest en uitgevoerd en specifieke instrumenten ontwikkeld, met als doel mensen en organisaties te helpen hun competenties, vaardigheden en gedrag te verbeteren.