Training

ICCN heeft verschillende trainingsmodules op het terrein van interculturele communicatie en meer-partijen samenwerking ontwikkeld, uitgetest en uitgevoerd. De modules variëren in duur van 1 dagdeel tot 5 dagdelen. De trainingsmodules:
  • Zijn afgestemd op de leerbehoeften en leermogelijkheden van de specifieke groep professionals
  • Zijn geënt op de reële werksituatie waarin de professional verkeert of waarin deze zal komen te werken
  • Starten met een assessment van de eigen individuele kwaliteiten en vaardigheden
  • Zijn gebaseerd op het principe van ervaringsgericht leren
  • Kunnen worden gegeven in het Nederlands, Engels of Frans.
  • Worden geëvalueerd door de opdrachtgever en door ICCN regelmatig geactualiseerd
De specifieke trainingmodules van ICCN omvatten de volgende terreinen: