Werken met tolken

Voor professionele gesprekken (interview, gehoor, verhoor, onderhandeling en verkoopgesprek) met een buitenlandse klant, cliƫnt of partner wordt vaak een tolk ingehuurd. Wat verwachten we van deze tolk? Hoe beoordelen we of deze correct vertolkt? Wat kunnen we zelf doen om de taak van de tolk te vergemakkelijken? Wanneer en hoe moeten we corrigerend optreden? Op deze vragen formuleren we samen met de deelnemers een antwoord in de module:

De modules zijn tot nu toe op maat gemaakt voor:

  • militairen ingezet bij vredesoperaties
  • (militaire) politie werkend in het buitenland
  • gehoormedewerkers van de IND
  • rechtbankfunctionarissen (officieren van justitie, rechters en advocaten)
  • professionele hulpverleners in de gezondheidszorg
  • medewerkers van een AZC en COA
  • diplomaten
  • internationale business onderhandelaars
  • dossierbehandelaars van het CGVS

Tevens hebben we een module ontwikkeld voor semi-professionele tolken, die ingehuurd worden om te tolken voor een zakelijke bespreking tussen een westerse (handels)partner en een niet-westerse landgenoot: