Onderhandelen

Een voorwaarde voor intercultureel onderhandelen is, dat de onderhandelaar voldoende competentie, kennis en vaardigheden bezit van interculturele gesprekstechnieken. Hierop voortbouwend heeft ICCN zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in trainingsmodules voor intercultureel onderhandelen. Drie modules zijn ontwikkeld die tezamen een trainingstraject vormen:

De modules zijn tot nu toe op maat gemaakt voor:

  • militairen ingezet bij vredesoperaties
  • NGO-medewerkers