Visie

De ankerpunten van ICCN’s filosofie zijn:

  • Goede en effectieve samenwerking is pas mogelijk als elke partij afzonderlijk – organisatie, afdeling of professional – eerst helderheid krijgt en geeft over zijn/haar specifieke eigenheid
  • We zetten ons in voor professionals die functioneren in complexe samenwerkingsverbanden in crisisomstandigheden
  • Onze klanten zijn organisaties en personen, die intensief willen of moeten werken met partners met een andere cultuur, andere gewoonten, opvattingen en visies
  • De producten die ICCN levert zijn het resultaat van een gezamenlijke expertise, ervaring en inspanning van ICCN en haar klanten
  • Bij al haar opdrachten maakt ICCN een directe koppeling tussen sociaal-wetenschappelijk onderzoek, advisering en opleiding