Interculturele communicatie

Om allerlei redenen verlopen professionele gesprekken met iemand uit een andere cultuur vaak problematisch: taalverschillen, een tolk die het gesprek bemoeilijkt, de vrees voor misverstanden, vermeende verschillen in waarden en opvattingen. Vooral speelt hierbij de eigen onbekendheid met plaatselijke gewoonten en onzekerheid over de eigen interculturele competentie en gespreksvaardigheid. Om de interculturele gespreksvoering te verbeteren heeft ICCN de volgende trainingsmodules ontwikkeld.

De modules zijn tot nu toe op maat gemaakt voor:

  • militairen ingezet bij vredesoperaties
  • (militaire) politie werkend in het buitenland
  • ambtenaren van de IND
  • rechtbankfunctionarissen (officieren van justitie, rechters en advocaten)
  • professionele hulpverleners in de gezondheidszorg