Advisering

Vanuit haar ervaring en expertise adviseert ICCN (overheids)instellingen, opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, organisaties en bedrijven o.a. over:

  • Aansturing, inzet en kwaliteit van tolken bij professionele gespreksvoering
  • Richtlijnen voor personeel, dat gebruik maakt van tolken
  • Conflicthantering en onderhandeling met niet-westerse partners
  • Opzet/ontwerp van opleiding en training interculturele vaardigheden voor personeelsleden die in het buitenland gaan werken
  • Inzet van allochtone personeelsleden/culturele diversiteit van de organisatie
  • Multi-nationale teams en afdelingen binnen organisaties
  • Multi-party samenwerking
  • Curriculum ontwikkeling management opleidingen
  • Cultuurverandering in organisaties [Cultuurverandering in 4 stappen]

Mede vanuit haar betrokkenheid bij leidinggevenden die onder spanning staan door veranderende eisen en omstandigheden in complexe organisaties, biedt ICCN persoonlijk advies en coaching aan.