Samenwerking in multiculturele teams

Samenwerking binnen een team vergt een onderling aanpassings- en afstemmingsproces. Erkenning van de waardevolheid van ieders kwaliteiten en valkuilen is een belangrijke voorwaarde voor effectief functioneren. Ergernissen en conflicten ontstaan als leden van een team onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld. Zeker geldt dit voor multiculturele teams. Om deze multiculturele teams een betere start te geven en resultaat te boeken heeft ICCN ontwikkeld:

De modules zijn tot nu toe op maat gemaakt voor:

  • militairen ingezet bij vredesoperaties
  • (militaire) politie werkend in het buitenland