Meer-partijen samenwerking

Vanuit de praktijkervaring van onze klanten en door de deelnemers aan onze trainingsmodules is aandacht gevraagd voor de specifieke problematiek en de mogelijkheden van meer-partijen samenwerking. De huidige economische, politieke en technologische ontwikkelingen eisen van professionals, dat ze in staat zijn te functioneren in steeds complexer wordende relaties. Ter verbetering van de benodigde vaardigheden heeft ICCN zich eerst geconcentreerd op de noodzakelijke kennis en vaardigheden op het terrein van bemiddeling. Hiertoe is ontwikkeld:

De module MED is tot nu toe op maat gemaakt voor:

  • militairen ingezet bij vredesoperaties

Vanaf 1998 hebben we – in samenwerking met Synco – gewerkt aan de ontwikkeling en het uittesten van een simulatie waarin de complexiteit en dynamiek van reĆ«le meer-partijen samenwerking optimaal tot uiting komt, en waarbij de deelnemers concrete tools aangereikt krijgen om zelf sturing te geven in een dergelijke situatie, de

De CSS is in het bijzonder gericht op managers en functionarissen van wie verwacht wordt dat ze in complexe meer-partijen situaties effectief handelend kunnen optreden, zoals hoofden van afdelingen, consultants, HR-managers en verantwoordelijken van internationaal opererende organisaties, zoals stafofficieren, (N)GO-projectleiders en diplomaten.